BỘ HUYỆT 30/01/2024

  BỘ HUYỆT CHĂM SÓC THẬN

  BỘ HUYỆT CHĂM SÓC THẬN SỐ HYỆT: 1, 45, 300, 73, 17, 38, 0

  Continue reading

   BỘ HUYỆT 19/10/2022

   Thủy Hỏa Ký Tế

   BỘ HUYỆT : 34, 290, 156, 51

   Continue reading

   Tăng lực

    BỘ HUYỆT 19/10/2022

    Tăng lực

    BỘ HUYỆT : 6, 0, 19, 103, 127, 50, 1, 22, 300, 73, 43, 45, 62

    Continue reading

    Giảm lờ đờ, mệt mỏi

     BỘ HUYỆT 19/10/2022

     Giảm lờ đờ mệt mỏi

     BỘ HUYỆT : 127, 19, 50, 6, 1, 300, 37, 22, 63, 113, 73, 62, 0

     Continue reading

     Giảm tức lói

      BỘ HUYỆT 19/10/2022

      Giảm tức lói

      BỘ HUYỆT : 50, 41, 43, 300, 0, 17, 301, 302, 560

      Continue reading

      Giảm ra mồ hôi trộm, đau lưng

       BỘ HUYỆT 19/10/2022

       Giảm ra mồ hôi trộm, đau lưng

       BỘ HUYỆT : 8, 73, 132, 222, 73-, 132-, 222-, 127

       Continue reading

       Làm sáng mắt, phục hồi sau tai biến, thoái hóa cột sống

        BỘ HUYỆT 19/10/2022

        Làm sáng mắt, phục hồi sau tai biến, thoái hóa cột sống

        BỘ HUYỆT : 127, 73-, 132, 73, 173, 222-, 132-, 222, 8

        Continue reading

        Chẩn đoán Hàn-Nhiệt

         BỘ HUYỆT 19/10/2022

         Chẩn đoán Hàn-Nhiệt

         BỘ HUYỆT : 26, 143, 19, 127

         Continue reading

          BỘ HUYỆT 11/05/2022

          Bộ Ổn Định Thần Kinh

          BỘ HUYỆT : (124, 34) 0, 1, 26, 37, 50, 103, 106, 267, 300

          Continue reading

          Tăng cường sinh lý

           BỘ HUYỆT 24/09/2021

           Yêu Sinh Lý

           Bộ huyệt : 0, 170, 19, 63, 360, 300, 73, 1, 37, 17, 7, 127, 156

           Continue reading

           Chống Run Rẩy Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

            BỘ HUYỆT 24/09/2021

            Chống Run Rẩy

            Bộ huyệt : 50, 45, 300, 127, 73, 6, 124, 0

            Continue reading

            Làm Nhuận Trường Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

             BỘ HUYỆT 24/09/2021

             Làm Nhuận Trường

             Bộ huyệt : 19, 143, 3, 41, 38, 50, 97, 98, 29, 70

             Continue reading

             Chống Nghẽn, Nghẹt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

              BỘ HUYỆT 24/09/2021

              Chống Nghẽn, Nghẹt

              Bộ huyệt : 19, 14, 275, 61, 39, 26, 312, 184, 85, 87

              Continue reading

              Cầm Máu Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

               BỘ HUYỆT 24/09/2021

               Cầm Máu

               Bộ huyệt : 16, 61, 0, 50, 37, 6, 17, 7, 287, 124, 34

               Continue reading

               Phác Đồ 6 Vùng Phản Chiếu

                BỘ HUYỆT 24/09/2021

                Phác Đồ 6 Vùng Phản Chiếu

                Bộ huyệt : 179, 283, 188,196, 18, 12, 330, 61, 74, 64, 39, 36, 8, 305, 222, 156, 347, 127, 16, 138, 79,0, 14, 54, 55, 15

                Continue reading

                Hay Quên, Kém Trí Nhớ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                 BỘ HUYỆT 24/09/2021

                 Tăng Trí Nhớ

                 Bộ huyệt : 22, 127, 63, 28, 45, 106, 103, 60, 50, 1, 124, 34

                 Continue reading

                 Bồi Bổ & Thông Khí Huyết Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                  BỘ HUYỆT 24/09/2021

                  Bồi Bổ & Thông Khí Huyết

                  Bộ huyệt : 22, 43, 62, 37, 7, 73, 58, 127, 156, 50, 51, 189, 477, 65, 15, 26, 59

                  Continue reading

                  Chóng Mặt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                   BỘ HUYỆT 24/09/2021

                   Giảm Chóng Mặt

                   Bộ huyệt : 63, 8, 19, 106, 65, 60, 50, 26, 15, 127, 0

                   Continue reading

                   Phác Đồ Tứ Đại Huyệt ( Ngứa, Nổi Mề Đay, Di Ứng Mệt Mỏi ) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                    BỘ HUYỆT 24/09/2021

                    Phác Đồ Tứ Đại Huyệt ( Ngứa, Nổi Mề Đay, Di Ứng Mệt Mỏi )

                    Bộ huyệt : 26, 19, 127, 0

                    Continue reading