BỘ HUYỆT 19/10/2022

  Thủy Hỏa Ký Tế

  BỘ HUYỆT : 34, 290, 156, 51

  Continue reading

  Tăng lực

   BỘ HUYỆT 19/10/2022

   Tăng lực

   BỘ HUYỆT : 6, 0, 19, 103, 127, 50, 1, 22, 300, 73, 43, 45, 62

   Continue reading

   Giảm lờ đờ, mệt mỏi

    BỘ HUYỆT 19/10/2022

    Giảm lờ đờ mệt mỏi

    BỘ HUYỆT : 127, 19, 50, 6, 1, 300, 37, 22, 63, 113, 73, 62, 0

    Continue reading

    Giảm tức lói

     BỘ HUYỆT 19/10/2022

     Giảm tức lói

     BỘ HUYỆT : 50, 41, 43, 300, 0, 17, 301, 302, 560

     Continue reading

     Giảm ra mồ hôi trộm, đau lưng

      BỘ HUYỆT 19/10/2022

      Giảm ra mồ hôi trộm, đau lưng

      BỘ HUYỆT : 8, 73, 132, 222, 73-, 132-, 222-, 127

      Continue reading

      Làm sáng mắt, phục hồi sau tai biến, thoái hóa cột sống

       BỘ HUYỆT 19/10/2022

       Làm sáng mắt, phục hồi sau tai biến, thoái hóa cột sống

       BỘ HUYỆT : 127, 73-, 132, 73, 173, 222-, 132-, 222, 8

       Continue reading

       Chẩn đoán Hàn-Nhiệt

        BỘ HUYỆT 19/10/2022

        Chẩn đoán Hàn-Nhiệt

        BỘ HUYỆT : 26, 143, 19, 127

        Continue reading

         BỘ HUYỆT 11/05/2022

         Bộ Ổn Định Thần Kinh

         BỘ HUYỆT : (124, 34) 0, 1, 26, 37, 50, 103, 106, 267, 300

         Continue reading

         Tăng cường sinh lý

          BỘ HUYỆT 24/09/2021

          Yêu Sinh Lý

          Bộ huyệt : 0, 170, 19, 63, 360, 300, 73, 1, 37, 17, 7, 127, 156

          Continue reading

          Chống Run Rẩy Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

           BỘ HUYỆT 24/09/2021

           Chống Run Rẩy

           Bộ huyệt : 50, 45, 300, 127, 73, 6, 124, 0

           Continue reading

           Làm Nhuận Trường Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

            BỘ HUYỆT 24/09/2021

            Làm Nhuận Trường

            Bộ huyệt : 19, 143, 3, 41, 38, 50, 97, 98, 29, 70

            Continue reading

            Chống Nghẽn, Nghẹt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

             BỘ HUYỆT 24/09/2021

             Chống Nghẽn, Nghẹt

             Bộ huyệt : 19, 14, 275, 61, 39, 26, 312, 184, 85, 87

             Continue reading

             Cầm Máu Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

              BỘ HUYỆT 24/09/2021

              Cầm Máu

              Bộ huyệt : 16, 61, 0, 50, 37, 6, 17, 7, 287, 124, 34

              Continue reading

              Phác Đồ 6 Vùng Phản Chiếu

               BỘ HUYỆT 24/09/2021

               Phác Đồ 6 Vùng Phản Chiếu

               Bộ huyệt : 179, 283, 188,196, 18, 12, 330, 61, 74, 64, 39, 36, 8, 305, 222, 156, 347, 127, 16, 138, 79,0, 14, 54, 55, 15

               Continue reading

               Hay Quên, Kém Trí Nhớ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                BỘ HUYỆT 24/09/2021

                Tăng Trí Nhớ

                Bộ huyệt : 22, 127, 63, 28, 45, 106, 103, 60, 50, 1, 124, 34

                Continue reading

                Bồi Bổ & Thông Khí Huyết Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                 BỘ HUYỆT 24/09/2021

                 Bồi Bổ & Thông Khí Huyết

                 Bộ huyệt : 22, 43, 62, 37, 7, 73, 58, 127, 156, 50, 51, 189, 477, 65, 15, 26, 59

                 Continue reading

                 Chóng Mặt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                  BỘ HUYỆT 24/09/2021

                  Giảm Chóng Mặt

                  Bộ huyệt : 63, 8, 19, 106, 65, 60, 50, 26, 15, 127, 0

                  Continue reading

                  Phác Đồ Tứ Đại Huyệt ( Ngứa, Nổi Mề Đay, Di Ứng Mệt Mỏi ) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                   BỘ HUYỆT 24/09/2021

                   Phác Đồ Tứ Đại Huyệt ( Ngứa, Nổi Mề Đay, Di Ứng Mệt Mỏi )

                   Bộ huyệt : 26, 19, 127, 0

                   Continue reading

                   Phác Đồ Nội Tiết Tố, Trị Tiểu Đường, Biếu Cổ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                    BỘ HUYỆT 24/09/2021

                    Phác Đồ Nội Tiết Tố, Trị Tiểu Đường, Bướu Cổ

                    Bộ huyệt : 26, 8, 20, 63, 7, 113, 17 (hoặc thêm 290, 235, 189 103)

                    Continue reading

                    Phác Đồ Tạng Phủ Bệnh Do Nhiều Tạng Gây Ra

                     BỘ HUYỆT 24/09/2021

                     Phác Đồ Tạng Phủ Bệnh Do Nhiều Tạng Gây Ra

                     Bộ huyệt : 8, 50, 37, 3, 17, 22, 127, 41, 39, 189, 38, 63, 60, 59, 124, 106, 423, 422, 113

                     Continue reading