TRIỆU CHỨNG CẢM GIÁC

Huyệt theo triệu chứng, cảm giác: RUN RẨY

huyệt chữa triệu chứng cảm Run Rẩy

    Các huyệt : (45, 127) 0, 6, 50, 73, 124,300

    5/5 - (3 bình chọn)