BỘ VỊ

Lá Lách (Tỳ)

    Các huyệt : (37, 40) 124, 132, 423, 481

    5/5 - (10 bình chọn)