ĐỊNH HUYỆT 19/06/2021

    Huyệt Số 196 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 196 VỊ TRÍ HUYỆT 196 {A-B, 4-5} - Điểm nối 2/3 trên và 1/3 dưới của đoạn từ đầu mày đến huyệt 8 TÁC DỤNG Giảm đau răng hàm dưới, mắt, gáy CHỦ TRỊ Mỏi gáy Nhức răn...

    Continue reading