Huyệt Số 365 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 365 VỊ TRÍ HUYỆT 365 {O, 12-13} - Dọc: nơi chẻ đôi của ụ cằm - Ngang: dưới huyệt 87, cạnh huyệt 254 TÁC DỤNG Điều...

    Continue reading