Huyệt Số 460 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 460 VỊ TRÍ HUYỆT 460 {M-N, 5} - Ngang đuôi mắt - Giữa tuyến M và N ( đồ hình nghiêng ) TÁC DỤNG Trấn thống vùng b...

    Continue reading