Đồ Hình Diện Chẩn – Thái Cực

  Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

  Continue reading

   Đồ Hình Diện Chẩn – Ngoại Vi Cơ Thể (Ngoại Vi Âm Dương)

   Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

   Continue reading

    Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi cơ thể trên Vỏ Não

    Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

    Continue reading

     Đồ Hình Diện Chẩn – Người suy tư ( RODIN)

     Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

     Continue reading

      Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Trán

      a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

      Continue reading

       Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Của Não Bộ

       Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

       Continue reading

        Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Tim và Não

        Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

        Continue reading

         Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nữ

         Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

         Continue reading

          Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nam

          Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

          Continue reading

           Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Tay và trên mặt

           a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

           Continue reading

            Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Loa Tai và Nội Tạng trên Loa Tai

            a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

            Continue reading

             Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Loa Tai và Ngoại Vi trên loa tai

             Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

             Continue reading

              Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Lá Phổi trên Mặt

              Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

              Continue reading