BỘ HUYỆT

Tức Ngực Khó Thở

Tức Ngực Khó Thở Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 7,3, 8, 61, 57, 269, 189

    4.2/5 - (4 bình chọn)