HỘI QUÁN DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU

VỀ CHÚNG TÔI

Hội Quán là một đơn vị đại diện chính thức, là cánh tay nối dài của GS.TSKH Bùi Quốc Châu – Nhà phát minh Diện Chẩn Việt Y Đạo.

SỨ MỆNH

Chuyển tải những giá trị thật về Tình Yêu, Sức Khỏe và Hạnh Phúc đến với Tha Nhân bằng phương tiện Diện Chẩn Việt Y Đạo Bùi Quốc Châu, thông qua đó, giúp Con Người dần tiệm cận tới Chân Thiện Mỹ.

NHIỆM VỤ

Đi sâu, chẻ nhỏ, phát triển và ứng dụng các phát minh của GS.TSKH Bùi Quốc Châu để Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng.

ĐỊNH VỊ – MỤC TIÊU

Là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Đào Tạo, Hướng Dẫn kỹ năng Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng với các bộ môn Dưỡng Sinh và Y Học Tự Nhiên thuộc các phát minh của GS.TSKH Bùi Quốc Châu.

PHƯƠNG CHÂM

“Biến Người bệnh thành Thầy thuốc của chính họ”