LẬP PHÁC ĐỒ CÁC HUYỆT

  • Nhập các Số huyệt để tạo phác đồ, các huyệt cách nhau bằng dấu ” ,
  • Tìm huyệt Dương (*) thêm dấu ” ” vào sau số huyệt, ví dụ: 0
  • Tìm huyệt Âm (-) thêm dấu ” ” vào sau số huyệt, ví dụ: 0-

 Ví dụ: 0,1,3,19,26,100-,….

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

4.9/5 - (258 bình chọn)