BỘ VỊ - HUYỆT LIÊN HỆ ĐẾN CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ THỂ

  BỘ VỊ 25/09/2021

  Đỉnh Đầu

  Các huyệt : 365,189,126,106,103,87,51,50,37

   BỘ VỊ 25/09/2021

   Nửa Bên Đầu

   Các huyệt : 437,254,235,184,180,100,61,55,41,3
   Sau Đầu Gáy Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    BỘ VỊ 25/09/2021

    Sau Đầu Gáy

    Các huyệt : 26,87,106,156,8,54,55,65,100,127,188,201,267,290
    Trán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

     BỘ VỊ 25/09/2021

     Trán

     Các huyệt : 39,51,37,60,61,103,106,197
     Toàn Đầu Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

      BỘ VỊ 25/09/2021

      Toàn Đầu

      Các huyệt : 35,50,0,19,26,51,87,103
      Tai Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

       BỘ VỊ 25/09/2021

       Tai

       Các huyệt : 41,45,65,179,421,0,15,57,138,145,197,235,290,332
       Gờ Mày Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

        BỘ VỊ 27/09/2021

        Gờ Mày

        Các huyệt : 156,467
        Mắt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

         BỘ VỊ 27/09/2021

         Mắt

         Các huyệt : 16,100,102,103,130,175,421,422,6,12,80,106,188,196,330
         Mũi Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

          BỘ VỊ 27/09/2021

          Mũi

          Các huyệt : 19,39,61,126,138,377,379,1,3,7,26,50,103,106,184,240,467
          Môi Miệng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

           BỘ VỊ 27/09/2021

           Môi Miệng

           Các huyệt : 37,39,127,3,8,29,53,61,226,227,236
           Cổ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

            BỘ VỊ 27/09/2021

            Cổ

            Các huyệt : 8,12,19,26,20,106,107,290
            Họng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

             BỘ VỊ 27/09/2021

             Họng

             Các huyệt : 14,61,275,8,19,26,96,109,312
             Lưỡi Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

              BỘ VỊ 27/09/2021

              Lưỡi

              Các huyệt : 79,312,8,26,60,61,109,196
              Răng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

               BỘ VỊ 27/09/2021

               Răng

               Các huyệt : 188,196,0,3,814,16,22,26,34,38,39,57,60,100,127,180,300
               Mặt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                BỘ VỊ 27/09/2021

                Mặt

                Các huyệt : 37,60,61,3,39,57,58
                Bả Vai Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                 BỘ VỊ 27/09/2021

                 Bả Vai

                 Các huyệt : 310,477,0,4,12,13,34,97,98,106,107,120,124,139,360,421
                 Khớp Vai Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                  BỘ VỊ 27/09/2021

                  Khớp Vai

                  Các huyệt : 88,278,354,65,73,219,559,564
                  Cánh Tay Trên Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                   BỘ VỊ 27/09/2021

                   Cánh Tay Trên

                   Các huyệt : 97,98,0,38,51,60,73,99,267,360
                   Khuỷu Tay Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                    BỘ VỊ 27/09/2021

                    Khuỷu Tay

                    Các huyệt : 98,99,0,28,51,60,73,267,360
                    Cổ Tay Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                     BỘ VỊ 27/09/2021

                     Cổ Tay

                     Các huyệt : 100,0,41,70,130,131,235
                     Bàn Tay Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                      BỘ VỊ 27/09/2021

                      Bàn Tay

                      Các huyệt : 460,60,130
                      Các Khớp Ngón Tay Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                       BỘ VỊ 27/09/2021

                       Các Khớp Ngón Tay

                       Các huyệt : 19,460,130,50,60