ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN

Đồ hình phản chiếu biểu thị một cách có hệ thống và chính xác toàn bộ cấu tạo giải phẫu học của cơ thể con người phản chiếu trên gương mặt và trên những phần khác nhau của cơ thể. Diện Chẩn có tính chất phản chiếu đa chiều/đa hệ, bởi phương pháp này đưa ra một số lượng lớn đồ hình chứ không phải một đồ hình duy nhất như những môn phản xạ học khác đã được biết từ trước đến nay. Số lượng lớn đồ hình cho phép chúng ta tìm ra sự tác động thích hợp nhất để trị bệnh.

  ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

  Đồ Hình Diện Chẩn – Thái Cực

   ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

   Đồ Hình Diện Chẩn – Ngoại Vi Cơ Thể (Ngoại Vi Âm Dương)

    ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

    Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại vi trắc diện

     ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

     Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi cơ thể trên Vỏ Não

      ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

      Đồ Hình Diện Chẩn – Người suy tư ( RODIN)

       ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

       Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Đầu

        ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

        Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Đầu 2

         ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

         Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên mặt

          ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

          Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Trán

           ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

           Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Của Não Bộ

            ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

            Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Tim và Não

             ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

             Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nữ

              ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

              Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nam

               ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

               Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên tay và trên mặt

                ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên tay và trên mặt 2

                 ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                 Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Tay và trên mặt

                  ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                  Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên tay và phản chiếu tay trên lưng

                   ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                   Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên chân và phản chiếu chân trên mặt

                    ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                    Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Chân và phản chiếu chân trên lưng

                     ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                     Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại vi trên ngực

                      ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                      Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Chân và trên Mặt