ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN

  ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

  Đồ Hình Diện Chẩn – Thái Cực

   ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

   Đồ Hình Diện Chẩn – Ngoại Vi Cơ Thể (Ngoại Vi Âm Dương)

    ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

    Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại vi trắc diện

     ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

     Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi cơ thể trên Vỏ Não

      ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

      Đồ Hình Diện Chẩn – Người suy tư ( RODIN)

       ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

       Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Đầu

        ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

        Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Đầu 2

         ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

         Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên mặt

          ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

          Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Trán

           ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

           Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Của Não Bộ

            ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

            Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Tim và Não

             ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

             Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nữ

              ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

              Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nam

               ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

               Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên tay và trên mặt

                ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên tay và trên mặt 2

                 ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                 Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Tay và trên mặt

                  ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                  Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên tay và phản chiếu tay trên lưng

                   ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                   Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên chân và phản chiếu chân trên mặt

                    ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                    Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Chân và phản chiếu chân trên lưng

                     ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                     Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại vi trên ngực

                      ĐỒ HÌNH DIỆN CHẨN 23/06/2021

                      Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Chân và trên Mặt