HUYỆT DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU

  Huyệt Số 564 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Huyệt Số 564 VỊ TRÍ HUYỆT 564 {K, 0} - Dọc trên tuyến K - Ngang trên tuyến 0 ( sát mí tóc trán ) TÁC DỤNG Trấn thống vùng ...

   Huyệt Số 561 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

   Huyệt Số 561 VỊ TRÍ HUYỆT 561 {G, 3} - Dọc trên tuyến G - Ngang trên tuyến 3 TÁC DỤNG Trấn thống vùng lưng trên, đỉnh phổi...

    Huyệt Số 555 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 555 VỊ TRÍ HUYỆT 555 {N-P, 5} - Giữa mí tóc mai ( tuyến N-P ) - Ngang đuổi mắt ( mặt nhìn nghiêng ) TÁC DỤNG Là t...

     Huyệt Số 491 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

     Huyệt Số 491 VỊ TRÍ HUYỆT 491 {D, 6-7} - Trên tuyến D - Hợp với 2 huyệt 61 và 467 thành 1 tam giác đều TÁC DỤNG Long đàm ...

      Huyệt Số 477 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

      Huyệt Số 477 VỊ TRÍ HUYỆT 477 {B-C, 3-4} - Phía trên đầu mày - Đỉnh trên của tam giác 477-65-270 TÁC DỤNG Trấn thống vùng ...

       Huyệt Số 467 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

       Huyệt Số 467 VỊ TRÍ HUYỆT 467 {D-E, 6-7} - Cạnh mũi gần giao điểm của tuyến dọc E và tuyến ngang 7 TÁC DỤNG Long đàm Làm...

        Huyệt Số 461 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

        Huyệt Số 461 VỊ TRÍ HUYỆT 461 {K, 10-11} - Dọc: trên đường dọc qua bờ trong của khóe mắt ngoài (tuyến K) - Ngang: ngang điểm thấp ...

         Huyệt Số 460 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

         Huyệt Số 460 VỊ TRÍ HUYỆT 460 {M-N, 5} - Ngang đuôi mắt - Giữa tuyến M và N ( đồ hình nghiêng ) TÁC DỤNG Trấn thống vùng b...

          Huyệt Số 432 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

          Huyệt Số 432 VỊ TRÍ HUYỆT 432 {E-G, 6-7} - Dọc: giữ tuyến E và G - Ngang: trên tuyến 6 và 7 TÁC DỤNG Làm khỏe tim, nhẹ ngự...

           Huyệt Số 423 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

           Huyệt Số 423 VỊ TRÍ HUYỆT 423 {G, 2} - Dọc: trên tuyến G - Ngang: trên tuyến 2, ngang huyệt 422 TÁC DỤNG Trấn thống vùng c...

            Huyệt Số 421 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

            Huyệt Số 421 VỊ TRÍ HUYỆT 421 {D, 2} - Dọc: trên tuyến D - Ngang: trên tuyến 2 TÁC DỤNG Làm sáng mắt Trấn thống vùng đầ...

             Huyệt Số 405 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

             Huyệt Số 405 VỊ TRÍ HUYỆT 405 {C, 2-3} - Dọc: trên tuyến C - Ngang: giữa tuyến 2 và 3 TÁC DỤNG Giáng khí Trấn thống vùn...

              Huyệt Số 365 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

              Huyệt Số 365 VỊ TRÍ HUYỆT 365 {O, 12-13} - Dọc: nơi chẻ đôi của ụ cằm - Ngang: dưới huyệt 87, cạnh huyệt 254 TÁC DỤNG Điều...

               Huyệt Số 348 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

               Huyệt Số 348 VỊ TRÍ HUYỆT 348 {O, 0-1} - Trên đường dọc O - Nằm giữa huyệt 126 và 342 TÁC DỤNG Trấn thống đường ruột, vùng...

                Huyệt Số 347 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                Huyệt Số 347 VỊ TRÍ HUYỆT 347 {B, 11-12} - Trên đường dọc qua giữa lỗ mũi ( tuyến B ) - Nằm sát trên bờ cong ụ cằm TÁC DỤNG ...

                 Huyệt Số 346 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                 Huyệt Số 346 VỊ TRÍ HUYỆT 346 {L, 11-12} - Trên gờ xương hàm dưới, gần huyệt 345 (mặt nhìn nghiêng) TÁC DỤNG Trấn thống tiê...

                  Huyệt Số 345 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                  Huyệt Số 345 VỊ TRÍ HUYỆT 345 {M, 11-12} - Trên gờ xương hàm dưới, gần huyệt 344 (mặt nhìn nghiêng) TÁC DỤNG - Trấn thống tiêu vi...

                   Huyệt Số 344 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                   Huyệt Số 344 VỊ TRÍ HUYỆT 344 {L-M, 11-12} - Dọc: điểm nối ¼ ngoài và ¾ trong của đoạn cong - Ngang: trên gờ xương hàm dưới, gần h...

                    Huyệt Số 343 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                    Huyệt Số 343 VỊ TRÍ HUYỆT 343 {M, 11-12} - Dọc trên tuyến M (mặt nhìn nghiêng) - Trên gờ xương hàm dưới TÁC DỤNG Trấn thốn...

                     Huyệt Số 342 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                     Huyệt Số 342 VỊ TRÍ HUYỆT 342 {O, 1} - Điểm nối trên 1/4 và 3/4 dưới của đoạn từ huyệt 26 đến huyệt 126 - Trên tuyến O TÁC DỤNG ...