HUYỆT DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU

huyet-109-dien-chan

  ĐỊNH HUYỆT 13/08/2022

  Huyệt Số 109 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Huyệt Số 109 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 109: { O, 4-5 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăn...
  huyet-630-dien-chan

   ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

   Huyệt Số 630 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

   Huyệt Số 630 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 630: { BC, 8-9 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đă...
   huyet-567-dien-chan

    ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

    Huyệt Số 567 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 567 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 567: { Đtai, 2 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đă...
    huyet-565-dien-chan

     ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

     Huyệt Số 565 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

     Huyệt Số 565 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 565: { D, 6 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăng ...
     huyet-560-dien-chan

      ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

      Huyệt Số 560 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

      Huyệt Số 560 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 560: { E, 0 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăng ...
      huyet-559-dien-chan

       ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

       Huyệt Số 559 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

       Huyệt Số 559 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 559: { H, 0 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăng ...
       huyet-558-dien-chan

        ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

        Huyệt Số 558 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

        Huyệt Số 558 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 558: { G, 0 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăng ...
        huyet-557-dien-chan

         ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

         Huyệt Số 557 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

         Huyệt Số 557 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 557: { O, tr0 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăn...
         huyet-556-dien-chan

          ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

          Huyệt Số 556 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

          Huyệt Số 556 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 556: { O, tr0 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăn...
          huyet-521-dien-chan

           ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

           Huyệt Số 521 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

           Huyệt Số 521 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 521: { O, d12 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăn...
           huyet-511-dien-chan

            ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

            Huyệt Số 511 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

            Huyệt Số 511 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 511: { E, 9-10 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đă...
            huyet-505-dien-chan

             ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

             Huyệt Số 505 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

             Huyệt Số 505 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 505: { C, 5-6 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăn...
             huyet-481-dien-chan

              ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

              Huyệt Số 481- Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

              Huyệt Số 481 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 481: { GH-a, 7-8 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : ...
              huyet-459-dien-chan

               ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

               Huyệt Số 459 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

               Huyệt Số 459 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 459: { MN, 5-6 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đă...
               huyet-458-dien-chan

                ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

                Huyệt Số 458 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                Huyệt Số 458 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 458: { H, 2-3 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăn...
                huyet-437-dien-chan

                 ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

                 Huyệt Số 437 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                 Huyệt Số 437 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 437: { H-a, 8-9 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đ...
                 huyet-428-dien-chan

                  ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

                  Huyệt Số 428 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                  Huyệt Số 428 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 428: { K, 3 } Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăng ...
                  huyet-401-dien-chan

                   ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

                   Huyệt Số 401 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                   Huyệt Số 401 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 401: { O, 0-1} Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăng...
                   huyet-399-dien-chan

                    ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

                    Huyệt Số 399 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                    Huyệt Số 399 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 399: { D, 1} Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăng k...
                    huyet-379-dien-chan

                     ĐỊNH HUYỆT 28/07/2022

                     Huyệt Số 379 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                     Huyệt Số 379 Diện Chẩn - VỊ TRÍ HUYỆT 379: { B, 0} Các Khóa Học Diện Chẩn Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Các Khóa Học Diện Chẩn : Đăng k...
                     5/5 - (14 bình chọn)