CÁC PHÁC ĐỒ DIỆN CHẨN THƯỜNG DÙNG

  BỘ HUYỆT 18/09/2021

  Bộ Thăng

  BỘ HUYỆT : 127, 50, 19, 37, 1, 73, 189, 103, 300, 0

   BỘ HUYỆT 22/09/2021

   Bộ Giáng

   BỘ HUYỆT : 124, 34,26, 61, 3, 143, 222, 14, 156, 87  
   bo-bo-am-huyet

    BỘ HUYỆT 22/09/2021

    Bộ Bổ Âm Huyết

    BỘ HUYỆT : 22, 127, 63, 7, 113, 17, 19, 64, 50, 39, 37, 1, 290, 0
    Bộ trừ đàm thấp thủy, trị thấp khớp, ho đàm, béo phì Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

     BỘ HUYỆT 22/09/2021

     Bộ Trừ Đàm Thấp Thủy, Trị Thấp Khớp, Ho Đàm, Béo Phì

     BỘ HUYỆT : 103, 1, 290, 19, 64, 39, 63, 53, 222, 236, 85, 127, 235, 22, 87
     Bộ Điều Hòa Làm Ấm Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

      BỘ HUYỆT 22/09/2021

      Bộ Điều Hòa

      Bộ huyệt : 3, 34, 290, 156, 132
      bo-tan-mau-bam

       BỘ HUYỆT 22/09/2021

       Bộ Tan Máu Bầm

       Bộ huyệt : 156 +, 38+, 7+, 50, 3+, 0, 6+, 290+, 16+, 26 (Huyệt + là huyệt bên phải)
       Tăng Tiết Dịch Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

        BỘ HUYỆT 22/09/2021

        Tăng Tiết Dịch

        Bộ huyệt : 26, 85, 14, 275, 87, 3, 29, 19, 39, 53, 61
        Giảm Tiết Dịch Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

         BỘ HUYỆT 22/09/2021

         Giảm Tiết Dịch

         Bộ huyệt : 103, 1, 0, 15, 16, 126, 7, 63, 17, 287, 22, 50, 53, 29, 21, 235, 3, 61
         Tăng Huyết Áp Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

          BỘ HUYỆT 22/09/2021

          Tăng Huyết Áp

          Bộ huyệt : 50, 19, 1, 63, 53, 103, 126, 300, 37, 23, 0, 6
          ha-huyet-ap-dien-chan

           BỘ HUYỆT 23/09/2021

           Hạ Huyết Áp

           Bộ huyệt : 54, 55, 26, 61, 3, 8, 14, 15, 16, 85, 87, 51, 41, 12, 29, 222, 180, 100, 39, 188, 277, 173, 143         
           Cấp Cứu Ngất Xỉu, Trúng Gió Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

            BỘ HUYỆT 23/09/2021

            Cấp Cứu Ngất Xỉu, Trúng Gió

            Bộ huyệt : 19, 127, 69, 0
            Tiêu Viêm Tiêu Độc Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

             BỘ HUYỆT 23/09/2021

             Tiêu Viêm Tiêu Độc

             Bộ huyệt : 26, 3, 38, 50, 41, 16, 60, 57, 61, 143, 85, 29, 5, 17
             Tiêu Đờm Long Đờm Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

              BỘ HUYỆT 23/09/2021

              Tiêu Đờm Long Đờm

              Bộ huyệt : 132, 37, 26, 275, 3, 467, 491, 28, 14, 64, 61, 565, 432.

               BỘ HUYỆT 23/09/2021

               Tiêu Bướu Tiêu Khối U

               Bộ huyệt : 104, 61, 38, 184, 17, 103, 39, 73, 8, 12, 15,127, 19, 1, 64, 14, 233 (Hoặc 41, 143, 127, 19, 37, 38)
               Tiêu Mỡ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                BỘ HUYỆT 23/09/2021

                Tiêu Mỡ

                Bộ huyệt : 233, 41, 50, 37, 38, 85, 113, 7, 39
                Tiêu Hơi Thông Khí Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                 BỘ HUYỆT 23/09/2021

                 Tiêu Hơi Thông Khí

                 Bộ huyệt : 104, 3, 38, 19, 26, 28, 235, 143, 184, 50, 189
                 Thải độc

                  BỘ HUYỆT 23/09/2021

                  Thải Độc

                  Bộ huyệt : 26, 85, 87, 38, 1, 3, 50, 41, 290, 235, 14, 15, 9, 0, 143
                  Tức Ngực Khó Thở Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                   BỘ HUYỆT 23/09/2021

                   Tức Ngực Khó Thở

                   Bộ huyệt : 7,3, 8, 61, 57, 269, 189
                   Cầm Mồ Hôi Tiết Dịch Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                    BỘ HUYỆT 23/09/2021

                    Cầm Mồ Hôi Tiết Dịch

                    Bộ huyệt : 300, 60, 61, 41, 50, 37
                    Cầm Tiểu Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                     BỘ HUYỆT 23/09/2021

                     Cầm Tiểu

                     Bộ huyệt : 0, 16, 37, 87, 103, 1, 300, 126
                     Lợi Tiểu Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                      BỘ HUYỆT 23/09/2021

                      Lợi Tiểu

                      Bộ huyệt : 26, 3, 29, 85, 87, 40, 222, 37, 290, 235