BỘ HUYỆT - 52 PHÁC ĐỒ THƯỜNG DÙNG

  Bộ Thăng

  BỘ HUYỆT : 0,1,19,37,50,73,103,127,189,300

   Bộ Giáng

   BỘ HUYỆT : 3,14,26,34,61,87,124,143,156,222
   Bộ bổ ấm huyết Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ Bổ Ấm Huyết

    BỘ HUYỆT : 127,50,39,37,22,19,17,1,0
    Bộ trừ đàm thấp thủy, trị thấp khớp, ho đàm, béo phì Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

     Bộ Trừ Đàm Thấp Thủy, Trị Thấp Khớp, Ho Đàm, Béo Phì

     BỘ HUYỆT : 290,236,235,222,127,103,87,85,64,63,53,39,22,19,1
     Bộ Điều Hòa Làm Ấm Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

      Bộ Điều Hòa Làm Ấm

      Bộ huyệt : 290,156,132,34,3
      Bộ Tan Máu Bầm

       Bộ Tan Máu Bầm

       Bộ huyệt : 290+,156+,61+,50,38+,26,16+,7+,3+,0
       Tăng Tiết Dịch Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

        Tăng Tiết Dịch

        Bộ huyệt : 275,87,85,61,53,39,29,26,19,14,3
        Giảm Tiết Dịch Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

         Giảm Tiết Dịch

         Bộ huyệt : 287,235,126,103,63,61,60,53,50,29,22,21,17,16,15,7,3,1,0
         Tăng Huyết Áp Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

          Tăng Huyết Áp

          Bộ huyệt : 300,126,103,63,53,50,37,23,19,6,1,0

           Hạ Huyết Áp

           Bộ huyệt : 277,222,188,180,173,143,100,87,85,61,55,54,51,39,29,26,16,15,14,12,8,3
           Cấp Cứu Ngất Xỉu, Trúng Gió Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

            Cấp Cứu Ngất Xỉu, Trúng Gió

            Bộ huyệt : 127,69,19,0
            Tiêu Viêm Tiêu Độc Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

             Tiêu Viêm Tiêu Độc

             Bộ huyệt : 143,127,85,61,60,57,50,41,38,37,29,26,17,16,5,3
             Tiêu Đờm Long Đờm Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

              Tiêu Đờm Long Đờm

              Bộ huyệt : 565,491,467,432,275,132,64,61,37,28,26,14,3

               Tiêu Bướu Tiêu Khối U

               Bộ huyệt : 233,184,127,104,103,73,64,61,39,38,19,17,15,14,12,8,1
               Tiêu Mỡ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                Tiêu Mỡ

                Bộ huyệt : 233,113,85,50,41,38,37,9,7
                Tiêu Hơi Thông Khí Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                 Tiêu Hơi Thông Khí

                 Bộ huyệt : 235,189,184,143,104,50,38,28,26,19,3
                 Thải độc

                  Thải Độc

                  Bộ huyệt : 26, 3, 85, 87, 38, 50, 41, 290, 235, 14, 15, 1, 9, 0, 143
                  Tức Ngực Khó Thở Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                   Tức Ngực Khó Thở

                   Bộ huyệt : 269,189,61,57,8,7,3
                   Cầm Mồ Hôi Tiết Dịch Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                    Cầm Mồ Hôi Tiết Dịch

                    Bộ huyệt : 300,61,60,50,41,37
                    Cầm Tiểu Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                     Cầm Tiểu

                     Bộ huyệt : 300,126,103,87,37,16,1,0