BỘ HUYỆT

Giảm Tiết Dịch

Giảm Tiết Dịch Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 287,235,126,103,63,61,60,53,50,29,22,21,17,16,15,7,3,1,0

    5/5 - (2 bình chọn)