BỘ HUYỆT

Giảm Tiết Dịch

Giảm Tiết Dịch Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 103, 1, 0, 15, 16, 126, 7, 63, 17, 287, 22, 50, 53, 29, 21, 235, 3, 61

    4/5 - (8 bình chọn)