BỘ HUYỆT

Suy Nhược Cơ Thể

Suy Nhược Cơ Thể Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 41, 50, 19, 45, 39, 37, 22, 127, 63, 7, 1, 0

    5/5 - (2 bình chọn)