BỘ VỊ

Tai

Tai Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 41,45,65,179,421,0,15,57,138,145,197,235,290,332

    5/5 - (2 bình chọn)