ĐỊNH HUYỆT

Huyệt Số 343 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Huyệt Số 343

  VỊ TRÍ HUYỆT 343 {M, 11-12}

  – Dọc trên tuyến M (mặt nhìn nghiêng)
  – Trên gờ xương hàm dưới

  TÁC DỤNG

  • Trấn thống tiêu viêm ngón chân cái
  • Liên hệ với kinh Can, kinh Tỳ

  CHỦ TRỊ

  • Đau ngón chân cái
  • Đau mắt

  Các Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu

  Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản:

  Đăng ký: https://daotaodienchan.vn

  Khóa Học Âm Dương Khí Công

  Đăng ký: https://amduongkhicongbqc.com/

  Địa chỉ cung cấp dụng cụ chính hãng từ nhà phát hành GS.TSKH Bùi Quốc Châu; Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Địa chỉ: Số 36, Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

  Website: https://dungcudienchanbqc.vn/

  Xếp Hạng