BỘ HUYỆT

Phác Đồ Tạng Phủ Bệnh Do Nhiều Tạng Gây Ra

Phác Đồ Tạng Phủ Bệnh Do Nhiều Tạng Gây Ra

    Bộ huyệt : 423,422,189,127,124,113,106,63,60,59,50,41,39,38,37,22,17,8,3

    5/5 - (2 bình chọn)