BỘ HUYỆT

Phác Đồ Tạng Phủ Bệnh Do Nhiều Tạng Gây Ra

Phác Đồ Tạng Phủ Bệnh Do Nhiều Tạng Gây Ra

    Bộ huyệt : 8, 50, 37, 3, 17, 22, 127, 41, 39, 189, 38, 63, 60, 59, 124, 106, 423, 422, 113

    4.3/5 - (6 bình chọn)