BỘ VỊ

Mặt

Mặt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 37,60,61,3,39,57,58

    5/5 - (2 bình chọn)