BỘ VỊ

Ngón Chân Trỏ

Ngón Chân Trỏ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 34, 255, 344

    5/5 - (5 bình chọn)