BỘ HUYỆT

Chống Nghẽn, Nghẹt

Chống Nghẽn, Nghẹt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 312,275,184,87,85,61,39,26,19,14

    5/5 - (2 bình chọn)