BỘ HUYỆT

Chống Nghẽn, Nghẹt

Chống Nghẽn, Nghẹt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 19, 14, 275, 61, 39, 26, 312, 184, 85, 87

    4.4/5 - (30 bình chọn)