BỘ HUYỆT

Nhức Răng

Nhức Răng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 34, 60,57, 180, 0, 188, 196

    5/5 - (2 bình chọn)