TRIỆU CHỨNG CẢM GIÁC

Huyệt theo triệu chứng, cảm giác: CHÓNG MẶT

huyệt chữa triệu chứng cảm giác Chóng Mặt

    Các huyệt : (8, 19, 60, 63) 0, 15, 26, 50, 65, 106, 127

    4.6/5 - (5 bình chọn)