BỘ HUYỆT

Tiêu Viêm Tiêu Độc

Tiêu Viêm Tiêu Độc Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 26, 3, 38, 50, 41, 16, 60, 57, 61, 143, 85, 29, 5, 17

    4/5 - (33 bình chọn)