BỘ HUYỆT

Tiêu Viêm Tiêu Độc

Tiêu Viêm Tiêu Độc Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 143,127,85,61,60,57,50,41,38,37,29,26,17,16,5,3

    5/5 - (3 bình chọn)