TRIỆU CHỨNG CẢM GIÁC

Huyệt theo triệu chứng, cảm giác: NÓNG

huyệt chữa triệu chứng cảm Nóng

    Các huyệt : (26, 143, 51, 180) 3, 13, 14, 15, 16, 85, 87, 100, 130

    5/5 - (2 bình chọn)