ĐỊNH HUYỆT

Huyệt Số 196 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Huyệt Số 196

  VỊ TRÍ HUYỆT 196 {A-B, 4-5}

  – Điểm nối 2/3 trên và 1/3 dưới của đoạn từ đầu mày đến huyệt 8

  TÁC DỤNG

  • Giảm đau răng hàm dưới, mắt, gáy

  CHỦ TRỊ

  • Mỏi gáy
  • Nhức răng hàm dưới
  • Đau khớp hàm
  • Bệnh mắt

  Các Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu

  Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản:

  Đăng ký: https://daotaodienchan.vn

  Khóa Học Âm Dương Khí Công

  Đăng ký: https://amduongkhicongbqc.com/

  Địa chỉ cung cấp dụng cụ chính hãng từ nhà phát hành GS.TSKH Bùi Quốc Châu; Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Địa chỉ: Số 36, Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

  Website: https://dungcudienchanbqc.vn/

  Xếp Hạng