BỘ HUYỆT

Làm Nhuận Trường

Làm Nhuận Trường Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 19, 143, 3, 41, 38, 50, 97, 98, 29, 70

    4.4/5 - (5 bình chọn)