ĐỊNH HUYỆT

Huyệt Số 276 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Huyệt Số 276

  VỊ TRÍ HUYỆT 276 {K, 7-8}

  – Trên tuyến K
  – Ngang huyệt số 3

  TÁC DỤNG

  • Làm ấm phổi
  • Liên hệ phổi

  CHỦ TRỊ

  • Ho do cảm lạnh
  • Đau dọc kinh Phế

  Các Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu

  Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản:

  Đăng ký: https://daotaodienchan.vn

  Khóa Học Âm Dương Khí Công

  Đăng ký: https://amduongkhicongbqc.com/

  Địa chỉ cung cấp dụng cụ chính hãng từ nhà phát hành GS.TSKH Bùi Quốc Châu; Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Địa chỉ: Số 36, Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

  Website: https://dungcudienchanbqc.vn/

  Xếp Hạng