BỘ VỊ

Ngón Tay Trỏ

Ngón Tay Trỏ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 39,319,100,177

    5/5 - (2 bình chọn)