BỘ HUYỆT

Chống Co Giật

Chống Co Giật Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 50, 19, 103, 124, 26, 63       

    5/5 - (7 bình chọn)