BỘ VỊ

Thắt Lưng

Thắt Lưng Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (342) 0, 1, 19, 21, 43, 45, 127, 210, 290, 300, 341, 560

    5/5 - (5 bình chọn)