BỘ HUYỆT

Phác Đồ 6 Vùng Phản Chiếu

Phác Đồ 6 Vùng Phản Chiếu

    Bộ huyệt : 179, 283, 188,196, 18, 12, 330, 61, 74, 64, 39, 36, 8, 305, 222, 156, 347, 127, 16, 138, 79,0, 14, 54, 55, 15

    5/5 - (2 bình chọn)