BỘ VỊ

Gót Chân

Gót Chân Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (127, 461) 107, 286, 310

    5/5 - (5 bình chọn)