BỘ VỊ

Vú Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (12, 60, 63, 73) 39, 59, 179,283

    5/5 - (5 bình chọn)