BỘ HUYỆT

Tăng Sức Đề Kháng

Tăng Sức Đề Kháng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 0, 300, 1, 50, 37, 19, 7, 17, 113, 127, 22, 45, 61, 156

    4.8/5 - (64 bình chọn)