BỘ VỊ

Tử Cung

Tử Cung Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (19, 53) 1, 23, 61, 63, 174

    5/5 - (5 bình chọn)