BỘ HUYỆT

Cấp Cứu Ngất Xỉu, Trúng Gió

Cấp Cứu Ngất Xỉu, Trúng Gió Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 127,69,19,0

    5/5 - (2 bình chọn)