BỘ HUYỆT

Bộ Tan Máu Bầm

bo-tan-mau-bam

    Bộ huyệt : 156 +, 38+, 7+, 50, 3+, 0, 6+, 290+, 16+, 26 (Huyệt + là huyệt bên phải)

    3.8/5 - (34 bình chọn)

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *