BỘ HUYỆT

Phác Đồ 12 Dây Thần Kinh

    Bộ huyệt : 197, 34, 184, 491, 61, 45, 5, 74, 64, 113, 511, 156, 7

    5/5 - (8 bình chọn)