BỘ VỊ

Ngón Chân Cái

Ngón Chân Cái Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (97, 254) 343

    5/5 - (5 bình chọn)