BỘ VỊ

Bả Vai

Bả Vai Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 310,477,0,4,12,13,34,97,98,106,107,120,124,139,360,421

    5/5 - (2 bình chọn)