ĐỊNH HUYỆT

Huyệt Số 240 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Huyệt Số 240

  VỊ TRÍ HUYỆT 240 {B, 4}

  – Giữa huyệt 26 và huyệt 65

  TÁC DỤNG

  • Giáng khí, hạ đàm
  • Trấn thống, tiêu viêm vùng khẩu cái, vai, chẩm, mắt cá chân, ngón chân áp út

  CHỦ TRỊ

  • Suyễn
  • Đau lở khẩu cái
  • Sưng đau mắt cá chân, ngón chân áp út
  • Huyết áp cao
  • Nhức vùng chẩm, gáy vai

  Các Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu

  Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản:

  Đăng ký: https://daotaodienchan.vn

  Khóa Học Âm Dương Khí Công

  Đăng ký: https://amduongkhicongbqc.com/

  Địa chỉ cung cấp dụng cụ chính hãng từ nhà phát hành GS.TSKH Bùi Quốc Châu; Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Địa chỉ: Số 36, Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

  Website: https://dungcudienchanbqc.vn/

  Xếp Hạng