BỘ HUYỆT

Tăng Tiết Dịch

Tăng Tiết Dịch Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 275,87,85,61,53,39,29,26,19,14,3

    5/5 - (2 bình chọn)