BỘ VỊ

Buồng Trứng

Buồng Trứng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (7, 73, 113, 156) 65, 210, 287, 347

    5/5 - (5 bình chọn)