BỘ VỊ

Háng

Háng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (74) 64, 145

    5/5 - (2 bình chọn)