BỘ HUYỆT

Viêm Xoang, Thiểu Năng Tuần Hoàn Não

Viêm Xoang, Thiểu Năng Tuần Hoàn Não Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 127, 1, 189, 61, 3, 188, 59, 130, 100, 34, 102, 103, 124, 300, 126, 16, 0, 14

    5/5 - (9 bình chọn)