BỘ HUYỆT

Viêm Xoang, Thiểu Năng Tuần Hoàn Não

Viêm Xoang, Thiểu Năng Tuần Hoàn Não Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 300,189,188,130,127,126,124,103,102,100,61,59,34,16,14,3,1,0

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *