BỘ VỊ

NÃO – THẦN KINH

NÃO - THẦN KINH Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (1, 34, 103, 124, 300) 8, 65, 125, 126, 175,197

    5/5 - (5 bình chọn)