BỘ VỊ

Khuỷu Tay

Khuỷu Tay Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 98,99,0,28,51,60,73,267,360

    5/5 - (2 bình chọn)