BỘ VỊ

Rãnh Rolando

Rãnh Rolando Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 275, 297, 288

    5/5 - (5 bình chọn)